Aladino

CENECORE s.r.o.
IČO: 52796566
DIČ: 2121144949
Nie je platcom DPH
Sídlo: Viestová 1390/19, 974 01 Banská Bystrica
Zapísana do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Vložka číslo:  37867/S
Oddiel:  Sro

Konateľ: Martin Hegedűš
Telefón: +421 949 678 248
E-mail: martin.hegedus@cenecore.sk

E-mail obchod: obchod@aladino.sk